آبشار فدامی
  • نام منطقه آبشار فدامی
  • موقعيت جغرافيايی 40R-311642-3128124
  • مسیر دسترسی 135 کیلومتری جنوب شرق داراب
  • دلایل و میزان اهمیت منطقه گردشگری و تلاقی آب شيرين و شور
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه وجود آبشار فدامی و بخشی از رودخانه آب شور