دشت گل داراب
  • نام منطقه دشت گل داراب
  • موقعيت جغرافيايی 40r294235-3177243
  • مسیر دسترسی 75 کیلومتری جنوب شرق داراب
  • دلایل و میزان اهمیت باغات ديم گل محمدی
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه كوهستانی بودن منطقه