درياچه سد تنگاب
  • نام منطقه درياچه سد تنگاب
  • موقعيت جغرافيايی تنگاب 651165 --3203490
  • مسیر دسترسی جاده آسفالته
  • دلایل و میزان اهمیت وجود دریاچه
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه وجود دریاچه با انواع پرندگان مهاجر و بومی