شهر گور
  • نام منطقه شهر گور
  • موقعيت جغرافيايی 649609 – 3192531 کیلومتر 5 جاده فیروزاباد - فراشبند
  • مسیر دسترسی جاده آسفالته
  • دلایل و میزان اهمیت وجود خرابه های شهری دایره ای
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه شهر ساسانی گور نخستین شهر دایره ای شکل ایران که به دستور اردشیر بابکان ساخته شده است.