کاخ اردشیر بابکان
  • نام منطقه کاخ اردشیر بابکان
  • موقعيت جغرافيايی ورودی فیروزآباد 650065 --3197647
  • مسیر دسترسی جاده آسفالته
  • دلایل و میزان اهمیت وجود کاخی عظیم از دوره ساسانیان
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه آتشکده اردشیر نخستین بنای طاق‌دار سبک ایرانی دوران ساسانی