آبشار فصلی تارم
  • نام منطقه آبشار فصلی تارم
  • موقعيت جغرافيايی 3225374 -0235074-40
  • مسیر دسترسی جاده بين باغات بالای شهرک شهيد رجايی- جنوب شهر نی ريز- فاصله تا شهر- 5 كيلومتر
  • دلایل و میزان اهمیت در فصل زمستان و در اثر ريزشهای طولانی جوی برای مدت كوتاهی فعال می شود.
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه با تفرجگاه آسياب ابزردشه هم مسير می باشد كه در ارتفاعات جنوبی شهر نی ريز قرار دارد.