بادام خاکستری
  • نام بادام خاکستری
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Amygdalus eburnea