ختمی جنوبی
  • نام ختمی جنوبی
  • خانواده Malvaceae
  • گونه Alcea aucheri