پلاخور
  • نام پلاخور
  • خانواده Caprifoliaceae
  • گونه Lonicera nummularifolia