زبان گنجشک ایرانی
  • نام زبان گنجشک ایرانی
  • خانواده Oleaceae
  • گونه Fraxinus rotundifolia