سیاه تنگرس
  • نام سیاه تنگرس
  • خانواده Rhamnaceae
  • گونه Rhamnus pallasii