سیزاب آبی
  • نام سیزاب آبی
  • خانواده Scrophulariaceae
  • گونه Veronica aquatica