شیرخشت لرستانی
  • نام شیرخشت لرستانی
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Cotoneaster luristanica