بختگان
 • نام منطقه پارک ملی و پناهگاه حيات وحش بختگان
 • تاريخچه حفاظت 1347/1374
 • درجه حفاظتی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش
 • وسعت منطقه(هکتار) 175767/153721
 • طول جغرافیایی ̕ 53°15 ، ̕ 54°12
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°10 ، ̕ 29°55
 • نوع اقلیم خشک و سرد
 • گونه های گیاهی پسته وحشی، بادام وحشی، زیره سیاه، انواع گون
 • گونه های جانوری قوچ و ميش، بز و پازن، فلامينگو و انواع پرندگان آبزی، کاراکال
 • ویژگی خاص منطقه دارای 180 گونه گياهی صنعتی، دارويی و آندميگ
 • موقعیت 40 کیلومتری استهبان