بلوط ایرانی
  • نام بلوط ایرانی
  • خانواده Fagaceae
  • گونه Quercus brantii