گیلاس وحشی
  • نام گیلاس وحشی
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Cerasus microcarpa