بادام وحشی
  • نام بادام وحشی
  • خانواده Rosaceae
  • گونه Amygdalus scoparia