کاسه گل
  • نام کاسه گل
  • خانواده Lamiaceae
  • گونه Otostegia persica