آبشار مارگون
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده آبشار مارگون
 • تاريخچه حفاظت 1378
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 3195
 • طول جغرافیایی ̕ 51°49 , ̕ 51°57
 • عرض جغرافیایی ̕ 30°27 , ̕ 30°34
 • نوع اقلیم ايران تورانی
 • گونه های گیاهی زالزالک، زرشک، شیرخشت، آلبالوی دانه ریز
 • گونه های جانوری خرس قهوه ای، پرندگان زاگرس
 • ویژگی خاص منطقه وجود آبشار مارگون، جاذبه های طبیعت گردی
 • موقعیت 30 کیلومتری سپيدان