بهشت گمشده
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده بهشت گمشده (تنگ بستانک)
 • تاريخچه حفاظت 1378
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 14960
 • طول جغرافیایی ̕ 52°2 , ̕ 52°16
 • عرض جغرافیایی ̕ 30°15 , ̕ 30°25
 • نوع اقلیم ايران تورانی
 • گونه های گیاهی ارس، شن، بلوط، زالزالک، لاله واژگون
 • گونه های جانوری سنجاب ايرانی، رودک معمولی، پرندگان زاگرس
 • ویژگی خاص منطقه جاذبه های طبیعت گردی
 • موقعیت 60 کیلومتری مرودشت