مله گاله
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده مله گاله
 • تاريخچه حفاظت 1378
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 51954
 • طول جغرافیایی ̕ 51°33 , ̕ 52°25
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°15 , ̕ 30°00
 • نوع اقلیم نيمه خشک سرد
 • گونه های گیاهی کیکم، بنه، خوشک، لاله واژگون، بلوط
 • گونه های جانوری خرس قهوه ای، پلنگ، سنجاب ایرانی
 • ویژگی خاص منطقه آخرين حد رويش بلوط در زاگرس
 • موقعیت 10 كيلومتری شيراز