هرمد لارستان
 • نام منطقه منطقه حفاظت شده هرمد لارستان
 • تاريخچه حفاظت 1353
 • درجه حفاظتی منطقه حفاظت شده
 • وسعت منطقه(هکتار) 208731
 • طول جغرافیایی ̕ 54°37 , ̕ 55°15
 • عرض جغرافیایی ̕ 27°15 , ̕ 27°45
 • نوع اقلیم گرم و خشک
 • گونه های گیاهی کنار، آکاسیا، آنغوزه، استبرق، مور خوش
 • گونه های جانوری قوچ لارستان، جبیر، هوبره، كاراكال
 • ویژگی خاص منطقه وجود گنبد هاي نمكي باعث شور شدن رودخانه های فصلی، زيستگاه شا خص خليج و عمانی
 • موقعیت 55کیلومتری لار