مهارلو
 • نام منطقه منطقه شكار ممنوع تالاب مهارلو
 • تاريخچه حفاظت 1379
 • درجه حفاظتی منطقه شكار ممنوع
 • وسعت منطقه(هکتار) 33650
 • طول جغرافیایی ̕ 52°49 , ̕ 52°52
 • عرض جغرافیایی ̕ 29°18 , ̕ 29°32
 • نوع اقلیم -
 • گونه های گیاهی درمنه، شيرين بيان ،شور، باتلاقی، كلزا
 • گونه های جانوری فلامینگو و پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی، ماهی آفانیوس گورخری
 • ویژگی خاص منطقه زیستگاه زمستان گذرانی پرندگان آبزی بویژه فلامینگو
 • موقعیت 20 کیلومتری شيراز