خسرو شیرین- احمد آباد- چشمه علی
  • نام منطقه خسرو شیرین- احمد آباد- چشمه علی
  • موقعيت جغرافيايی 90 کیلومتری آباده
  • مسیر دسترسی جاده آسفالت روستایی آباده- احمد آباده
  • دلایل و میزان اهمیت وجود منابع آبی و با توجه به اینکه چشمه مورد نظر از سرچشمه های رودخانه کر می باشد و چشم اندازهای زیبای طبیعی به وجود آمده.
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه چشمه مورد نظر از سرچشمه های رودخانه کر در شمال فارس می باشد.