منطقه گردشگری امام زاده بزم بوانات
  • نام منطقه منطقه گردشگری امام زاده بزم بوانات
  • موقعيت جغرافيايی 39R0768870 3363492
  • مسیر دسترسی از طریق جاده روستای امامزاده بزم
  • دلایل و میزان اهمیت جاری بودن آب قنات ساختمان قدیمی با معاری اسلامی
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه واقع در ارتفاع 2014متری از سطح دریا درخت کهن سال و محلی مناسب