گردنه غنیمی
  • نام منطقه گردنه غنیمی
  • موقعيت جغرافيايی 39R0711677 3251017
  • مسیر دسترسی جاده آسفالته خرامه – سروستان
  • دلایل و میزان اهمیت وجود تفرجگاه و چشم انداز های طبیعی و پوشش گیاهی غنی
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه وجود انواع درختان بنه و پسته وحشی