تفرجگاه قصر يعقوب
  • نام منطقه تفرجگاه قصر يعقوب
  • موقعيت جغرافيايی واقع در بخش مركزی خرم بيد روستای قصر يعقوب
  • مسیر دسترسی جاده آسفالته روستايی
  • دلایل و میزان اهمیت چشمه سارهای فراوان
  • اطلاعات خاص ويژه منطقه چشمه