گور ایرانی
  • نام فارسی گور ایرانی
  • نام انگلیسی Persian Wild Ass
  • نام علمی Equus hemionus onager
  • خانواده اسب ها و الاغ ها
  • ریخت شناسی شبيه الاغ، گوش های كوتاه تر، رنگ پشت زرد متمايل به نارنجی، زير بدن، پهلوها و كفل ها سفيد متمايل به زرد است. يا ل سياهی برروی گردن دارد. طول سر و تنه 200 تا 250 سانتی متر.
  • رفتار شناسی گورها به صورت اجتماعی زندگی می كنند. نرها معمولا تنها و گاهی با چند ماده و بچه مشاهده می شوند ماده ها و بچه ها اغلب در گروهای مجزا زندگی می كنند. حس بينايی، شنوايی و بويايی بسيار قوی دارد. تندروترين عضو خانواده اسب و الاغ است.